VELIKONOČNÍ DÍLNA  - NEŠITÝ PATCHWORK

V NEDĚLI 9. 4. 2017 V 14:00 V HOSPODĚ

MATERIÁL ZAJIŠTĚN PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA NA JEDNO VEJCE.

NA DALŠÍ VAJÍČKA SI MATERIÁL DONESTE VLASTNÍ (NAPŘ. STUŽKY O ŠÍŘCE 1,5 AŽ 2,5 cm, POLYSTYRENOVÉ VÝLISKY VEJCE, KRÁTKÉ ŠPENDLÍKY, OSTRÉ NŮŽKY, PRAVÍTKO, TUŽKU).

 

 

 

 

 

Obec Lubě hledá nájemce provozovny „Hospoda U koupaliště“,

jedná se o pronájem budovy č. e. 6,

nacházející se na pozemku p. č. 165, v katastrálním území Lubě.

Podrobnější informace – tel. 732 932 605.

 

Vesnice Lubě leží na území okresu Blansko a náleží pod

Jihomoravský kraj. 

 

Obec Lubě leží v průměrné výšce 369 metrů nad mořem a nachází se 5 km jihozápadně od Černé Hory. Obcí protéká potok stejného jména s nímž je obec od pradávna spojena. První zmínka o potoku Lubě pochází ze zakládací listiny kláštera Opatovického ( u Pardubic ), která je datována k roku 1070. První písemná zmínka o obci samé pochází až z roku 1360, kdy patřila k panství Bukovskému. Název obce Lubě se nejpravděpodobněji odvozuje od "lubu", což býval kryt mlýnského složení ( mlýnských kamenů, "žernovů" ).