Vážení spoluobčané, letošní čarodějnice budou obzvláště čarodějné.

A proč? Protože Vám všem, kteří přijdete, dva tajní sponzoři přičarují zcela zadarmo buřtíky, chleby, pivko a vínko, 

pro abstinenty a malé účastníky i nealkoholické nápoje.

 

Takže letos s sebou stačí vzít pouze svůj nůž, klacek, čarodějnici a dobrou náladu.

Přijďte všichni, ať můžeme společně oslavit příchod jara a vyhnat na celý rok z Lubě zlé mocnosti. 

 

 
Veřejné projednání se uskuteční v úterý 10.04.2018 v 16.30 h v budově obecního úřadu
v obci Lubě, za účasti zpracovatele Atelieru A.VE, M. Majerové 3, Brno, zastoupeného Ing.
arch. Štěpánem Kočišem, který provede odborný výklad.
Návrh ÚP Lubě byl zpracován na základě Zadání schváleného přijetím usnesení č.
3/2112/2016 na zasedání Zastupitelstva obce Lubě dne 21.12.2016. Návrh ÚP Lubě byl
upraven podle „Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Lubě“, které
zpracoval Pořizovatel (Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru
Stavební úřad Městského úřadu v Blansku) ve spolupráci s určeným zastupitelem po
společném jednání o návrhu ÚP. Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území nebylo
požadováno. Návrh ÚP neobsahuje prvky náležející regulačnímu plánu.
Upravený a posouzený návrh ÚP Lubě se podle ustanovení § 52, odst. 1, stavebního
zákona, doručí veřejnou vyhláškou. S dokumentací návrhu ÚP Lubě je možné se seznámit
na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko,

 

Vesnice Lubě leží na území okresu Blansko a náleží pod

Jihomoravský kraj. 

 

Obec Lubě leží v průměrné výšce 369 metrů nad mořem a nachází se 5 km jihozápadně od Černé Hory. Obcí protéká potok stejného jména s nímž je obec od pradávna spojena. První zmínka o potoku Lubě pochází ze zakládací listiny kláštera Opatovického (u Pardubic), která je datována k roku 1070. První písemná zmínka o obci samé pochází až z roku 1360, kdy patřila k panství Bukovskému. Název obce Lubě se nejpravděpodobněji odvozuje od "lubu", což býval kryt mlýnského složení (mlýnských kamenů, "žernovů").

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

30.01.2016 06:13
  Poděkování za Tříkrálovou sbírku - Poděkování obcím,městům 2016        

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

25.01.2016 19:55
Důležitá informace pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P v lednu 2016 je třeba nově podat ŽÁDOST O...

Tvorba programu rozvoje obce Lubě

24.01.2016 15:54
Tvorba Programu rozvoje obce Lubě   Schůzka pracovní skupiny a veřejnosti  27. 1. 2016...

MUDr. Ivánková-Floková oznamuje

21.01.2016 21:14
Z důvodu výpadku elektrické energie bude MUDr. E. Floková 28. 1. 2016 ordinovat pouze od 9:00 do...

Tříkrálová sbírka

10.01.2016 12:49
  V obci proběhla dne 2. 1. 2016 Tříkrálová sbírka, celkem byl vybráno 6 697,-Kč. Všem dárcům...

Nový svozový den komunálního odpadu - sudé úterý

30.12.2015 09:11
Obec Lubě oznamuje občanům, že nový svozový den komunálního odpadu (popelnic) bude od 1. 1....

Tříkrálová sbírka

27.12.2015 16:35
Od 1. do 14. ledna 2016 bude probíhat Tříkrálová sbírka, jejichž prostřednictvím můžete finančně...

MUDr. M. Ivánková - dovolená

27.12.2015 16:28
MUDr. M. Ivánková nebude od 29. 12. do 31. 12. 2015 ordinovat z důvodu čerpání řádné dovolené....
<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17 >>