Vážení spoluobčané, letošní čarodějnice budou obzvláště čarodějné.

A proč? Protože Vám všem, kteří přijdete, dva tajní sponzoři přičarují zcela zadarmo buřtíky, chleby, pivko a vínko, 

pro abstinenty a malé účastníky i nealkoholické nápoje.

 

Takže letos s sebou stačí vzít pouze svůj nůž, klacek, čarodějnici a dobrou náladu.

Přijďte všichni, ať můžeme společně oslavit příchod jara a vyhnat na celý rok z Lubě zlé mocnosti. 

 

 
Veřejné projednání se uskuteční v úterý 10.04.2018 v 16.30 h v budově obecního úřadu
v obci Lubě, za účasti zpracovatele Atelieru A.VE, M. Majerové 3, Brno, zastoupeného Ing.
arch. Štěpánem Kočišem, který provede odborný výklad.
Návrh ÚP Lubě byl zpracován na základě Zadání schváleného přijetím usnesení č.
3/2112/2016 na zasedání Zastupitelstva obce Lubě dne 21.12.2016. Návrh ÚP Lubě byl
upraven podle „Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Lubě“, které
zpracoval Pořizovatel (Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru
Stavební úřad Městského úřadu v Blansku) ve spolupráci s určeným zastupitelem po
společném jednání o návrhu ÚP. Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území nebylo
požadováno. Návrh ÚP neobsahuje prvky náležející regulačnímu plánu.
Upravený a posouzený návrh ÚP Lubě se podle ustanovení § 52, odst. 1, stavebního
zákona, doručí veřejnou vyhláškou. S dokumentací návrhu ÚP Lubě je možné se seznámit
na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko,

 

Vesnice Lubě leží na území okresu Blansko a náleží pod

Jihomoravský kraj. 

 

Obec Lubě leží v průměrné výšce 369 metrů nad mořem a nachází se 5 km jihozápadně od Černé Hory. Obcí protéká potok stejného jména s nímž je obec od pradávna spojena. První zmínka o potoku Lubě pochází ze zakládací listiny kláštera Opatovického (u Pardubic), která je datována k roku 1070. První písemná zmínka o obci samé pochází až z roku 1360, kdy patřila k panství Bukovskému. Název obce Lubě se nejpravděpodobněji odvozuje od "lubu", což býval kryt mlýnského složení (mlýnských kamenů, "žernovů").

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Slavnostní otevření dětského hřiště

23.10.2015 11:32
Zveme všechny občany a přátele ke slavnostnímu otevření dětského hřiště.      ...

Přerušení dodávky elektrické energie 6. 11. 2015

15.10.2015 10:36
  Dne 6.11. 2015 bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Lubě od 10.30 do 17.30 z...

Přednáška Filipíny - hospoda Lubě

06.10.2015 20:01
      Pavel Bartoš.doc (23 kB)

MUDr. Marie Ivánková - dovolená

24.09.2015 19:48
MUDr. Marie Ivánková nebude v pátek 25. 9. 2015 ordinovat. Akutní stavy ošetří MUDr....

Poutní mše 2015

28.08.2015 10:18
    V neděli 6. září 2015 ve 14 hodin bude sloužit u kapličky poutní mši svatou P. Ing....

Taneční zábava 5. září

28.08.2015 10:12
Zveme všechny na předpouťovou zábavu v sobotu 5. září, k tanci a poslechu nám zahraje skupina...

Změna provozní doby lékárny v Černé Hoře

26.08.2015 22:03
Lékárna - MVDr. Irena Trojanová Tel. č.: 516 437 203 - Mgr. Miloslava Kovářová, vedoucí...

Zrušení daňových pokladen

21.08.2015 21:24
Informace zde: OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ daňových pokladen
<< 15 | 16 | 17 | 18 | 19 >>