Vážení spoluobčané, letošní čarodějnice budou obzvláště čarodějné.

A proč? Protože Vám všem, kteří přijdete, dva tajní sponzoři přičarují zcela zadarmo buřtíky, chleby, pivko a vínko, 

pro abstinenty a malé účastníky i nealkoholické nápoje.

 

Takže letos s sebou stačí vzít pouze svůj nůž, klacek, čarodějnici a dobrou náladu.

Přijďte všichni, ať můžeme společně oslavit příchod jara a vyhnat na celý rok z Lubě zlé mocnosti. 

 

 
Veřejné projednání se uskuteční v úterý 10.04.2018 v 16.30 h v budově obecního úřadu
v obci Lubě, za účasti zpracovatele Atelieru A.VE, M. Majerové 3, Brno, zastoupeného Ing.
arch. Štěpánem Kočišem, který provede odborný výklad.
Návrh ÚP Lubě byl zpracován na základě Zadání schváleného přijetím usnesení č.
3/2112/2016 na zasedání Zastupitelstva obce Lubě dne 21.12.2016. Návrh ÚP Lubě byl
upraven podle „Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Lubě“, které
zpracoval Pořizovatel (Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru
Stavební úřad Městského úřadu v Blansku) ve spolupráci s určeným zastupitelem po
společném jednání o návrhu ÚP. Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území nebylo
požadováno. Návrh ÚP neobsahuje prvky náležející regulačnímu plánu.
Upravený a posouzený návrh ÚP Lubě se podle ustanovení § 52, odst. 1, stavebního
zákona, doručí veřejnou vyhláškou. S dokumentací návrhu ÚP Lubě je možné se seznámit
na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko,

 

Vesnice Lubě leží na území okresu Blansko a náleží pod

Jihomoravský kraj. 

 

Obec Lubě leží v průměrné výšce 369 metrů nad mořem a nachází se 5 km jihozápadně od Černé Hory. Obcí protéká potok stejného jména s nímž je obec od pradávna spojena. První zmínka o potoku Lubě pochází ze zakládací listiny kláštera Opatovického (u Pardubic), která je datována k roku 1070. První písemná zmínka o obci samé pochází až z roku 1360, kdy patřila k panství Bukovskému. Název obce Lubě se nejpravděpodobněji odvozuje od "lubu", což býval kryt mlýnského složení (mlýnských kamenů, "žernovů").

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22. 6. 2015

18.06.2015 22:05
Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické...

MUDr. Eva Floková - dovolená

18.06.2015 21:46
MUDr. Eva Floková nebude od 22. 6. 2015 do 6. 7. 2015 ordinovat z důvodu čerpání řádné dovolené....

Prodej chlazené drůbeže z českých chovů

17.06.2015 13:00
Čtvrtek, dne 18.6.2015 od 15:50-15:55 přijede pojízdná prodejna s chlazenou drůbeží z českých...

Sportovní odpoledne na víceúčelovém hřišti 14. 6. 2015

06.06.2015 21:53
Sportovní odpoledne na víceúčelovém hřišti       Pokud nám počasí...

Den dětí 2015 31. května v 15 hodin

26.05.2015 21:33
  Přijďte se pobavit a zahrát si...

Objízdná trasa, úplná uzavírka silnice v obci Brťov

17.04.2015 12:41
Od 29. 4. 2015 bude uzavřena silnice II. třídy č. 377 v obci Brťov  - Jeneč, objízdná...

MUDr. Jana Štrajtová - uzavření zubní ordinace

15.04.2015 21:17
MUDr. Jana Štrajtová oznamuje od 17. 4. 2015 do konce července 2015 uzavření zubní...

Svoz nebezpečného odpadu

13.04.2015 10:38
Svoz nebezpečného odpadu     Dne 27. 5. 2015 proběhne v obci Lubě mobilní svoz...
<< 17 | 18 | 19 | 20 | 21 >>