Veřejné projednání se uskuteční v úterý 10.04.2018 v 16.30 h v budově obecního úřadu
v obci Lubě, za účasti zpracovatele Atelieru A.VE, M. Majerové 3, Brno, zastoupeného Ing.
arch. Štěpánem Kočišem, který provede odborný výklad.
Návrh ÚP Lubě byl zpracován na základě Zadání schváleného přijetím usnesení č.
3/2112/2016 na zasedání Zastupitelstva obce Lubě dne 21.12.2016. Návrh ÚP Lubě byl
upraven podle „Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Lubě“, které
zpracoval Pořizovatel (Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru
Stavební úřad Městského úřadu v Blansku) ve spolupráci s určeným zastupitelem po
společném jednání o návrhu ÚP. Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území nebylo
požadováno. Návrh ÚP neobsahuje prvky náležející regulačnímu plánu.
Upravený a posouzený návrh ÚP Lubě se podle ustanovení § 52, odst. 1, stavebního
zákona, doručí veřejnou vyhláškou. S dokumentací návrhu ÚP Lubě je možné se seznámit
na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko,

 Veřejné projednání návrhu ÚP obce Lubě se uskuteční v úterý 10. 4. 2018 v 16.30 h v budově obecního úřadu v obci Lubě, za účasti zpracovatele Atelieru A.VE, M. Majerové 3, Brno, zastoupeného Ing. arch. Štěpánem Kočišem, který provede odborný výklad.

S dokumentací návrhu ÚP Lubě je možné se seznámit na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko,Náměstí Republiky 1, Blansko, na obecním úřadu Lubě, na webových stránkách obce Lubě a města Blanska

  • https://lube.webnode.cz/uredni-deska/ 
  • https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581992.

 

 

 

Vesnice Lubě leží na území okresu Blansko a náleží pod

Jihomoravský kraj. 

 

Obec Lubě leží v průměrné výšce 369 metrů nad mořem a nachází se 5 km jihozápadně od Černé Hory. Obcí protéká potok stejného jména s nímž je obec od pradávna spojena. První zmínka o potoku Lubě pochází ze zakládací listiny kláštera Opatovického (u Pardubic), která je datována k roku 1070. První písemná zmínka o obci samé pochází až z roku 1360, kdy patřila k panství Bukovskému. Název obce Lubě se nejpravděpodobněji odvozuje od "lubu", což býval kryt mlýnského složení (mlýnských kamenů, "žernovů").

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Platby poplatků v roce 2015 za odvoz odpadů a za psy

08.02.2015 13:37
  Poplatek za odvoz domovního odpadu (TDO): 450,-Kč/osoba/ rok. Poplatek za psy: 50,- Kč za...

MUDr. Eva Floková dovolená

13.01.2015 21:15
MUDr. Eva Floková nebude 15. 1. a 16. 1. 2015 ordinovat z důvodu čerpání řádné...

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

11.01.2015 07:48
Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015...

Knihovna informuje

04.01.2015 14:22
Výpůjční doba knihovny v úterý od 18.30 do 19.30.             

Tříkrálová sbírka 2015 - 5 130,-Kč

23.12.2014 06:56
  Začátkem roku 2015 proběhla v obci opět Tříkrálová sbírka, všem dárcům i pořadatelům...

Výroba vánočních přání

19.12.2014 19:28
    VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ Kdy: 20. 12. 2014 v 18:00 Kde: v hospodě U koupaliště S...

Betlémské světlo 2014

18.12.2014 22:01
Zveme všechny děti, které se chtějí účastnit. Sraz v 16 hodin u Obecního...

Zápis dětí do 1 třídy rok 2015/16

17.12.2014 21:53
Zápis dětí do první třídy Základní školy Černá Hora pro školní rok 2015/2016 se uskuteční...
<< 18 | 19 | 20 | 21 | 22 >>