Veřejné projednání se uskuteční v úterý 10.04.2018 v 16.30 h v budově obecního úřadu
v obci Lubě, za účasti zpracovatele Atelieru A.VE, M. Majerové 3, Brno, zastoupeného Ing.
arch. Štěpánem Kočišem, který provede odborný výklad.
Návrh ÚP Lubě byl zpracován na základě Zadání schváleného přijetím usnesení č.
3/2112/2016 na zasedání Zastupitelstva obce Lubě dne 21.12.2016. Návrh ÚP Lubě byl
upraven podle „Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Lubě“, které
zpracoval Pořizovatel (Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru
Stavební úřad Městského úřadu v Blansku) ve spolupráci s určeným zastupitelem po
společném jednání o návrhu ÚP. Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území nebylo
požadováno. Návrh ÚP neobsahuje prvky náležející regulačnímu plánu.
Upravený a posouzený návrh ÚP Lubě se podle ustanovení § 52, odst. 1, stavebního
zákona, doručí veřejnou vyhláškou. S dokumentací návrhu ÚP Lubě je možné se seznámit
na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko,

 

Vesnice Lubě leží na území okresu Blansko a náleží pod

Jihomoravský kraj. 

 

Obec Lubě leží v průměrné výšce 369 metrů nad mořem a nachází se 5 km jihozápadně od Černé Hory. Obcí protéká potok stejného jména s nímž je obec od pradávna spojena. První zmínka o potoku Lubě pochází ze zakládací listiny kláštera Opatovického (u Pardubic), která je datována k roku 1070. První písemná zmínka o obci samé pochází až z roku 1360, kdy patřila k panství Bukovskému. Název obce Lubě se nejpravděpodobněji odvozuje od "lubu", což býval kryt mlýnského složení (mlýnských kamenů, "žernovů").

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Krkatá bába: unikát, který respektovali i stavitelé Hitlerovy dálnice

12.04.2015 15:44
    Krkatá bába: unikát, který respektovali i stavitelé Hitlerovy dálnice

Mudr. Ivánková od 30. 3. do 7. 4. dovolená

27.03.2015 10:31
    Paní doktorka Ivánková bude mít od 30. 3. 2015 do 7. 4. 2015 dovolenou. Zastupovat...

Přerušení dodávky elektrické energie

26.03.2015 20:17
Energetická společnost E.ON Energie, a.s by Vás chtěla upozornit, že z důvodu plánovaných...

E.on 31.3. 2015 odpočet elektroměrů

20.03.2015 12:11
Společnost E.on Brno oznamuje, že dne 31. 3. 2015 t.j. úterý, bude provádět roční odečet...

Sběr odpadků 27. 3.2015

19.03.2015 21:15
Sb      Sběr odpadků uskutečníme za přívětivého počasí v pátek 27....

Velkoobjemový odpad 27. března 2015

18.03.2015 10:27
  Kontejner na velkoobjemový odpad bude umístěn vedle obecního úřadu od 27. března do 30....

MUDr. Marie Ivánková

12.03.2015 20:51
nebude od 16. 3. do 20. 3. 2015 ordinovat z důvodu čerpání dovolené a výměny oken. Akutní stavy...

14. března 2015 beseda

09.03.2015 21:24
   Pozvánka na besedu 14. 3. 2015   Beseda Tomáše...
<< 19 | 20 | 21 | 22 | 23 >>