Vážení spoluobčané, letošní čarodějnice budou obzvláště čarodějné.

A proč? Protože Vám všem, kteří přijdete, dva tajní sponzoři přičarují zcela zadarmo buřtíky, chleby, pivko a vínko, 

pro abstinenty a malé účastníky i nealkoholické nápoje.

 

Takže letos s sebou stačí vzít pouze svůj nůž, klacek, čarodějnici a dobrou náladu.

Přijďte všichni, ať můžeme společně oslavit příchod jara a vyhnat na celý rok z Lubě zlé mocnosti. 

 

 
Veřejné projednání se uskuteční v úterý 10.04.2018 v 16.30 h v budově obecního úřadu
v obci Lubě, za účasti zpracovatele Atelieru A.VE, M. Majerové 3, Brno, zastoupeného Ing.
arch. Štěpánem Kočišem, který provede odborný výklad.
Návrh ÚP Lubě byl zpracován na základě Zadání schváleného přijetím usnesení č.
3/2112/2016 na zasedání Zastupitelstva obce Lubě dne 21.12.2016. Návrh ÚP Lubě byl
upraven podle „Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Lubě“, které
zpracoval Pořizovatel (Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru
Stavební úřad Městského úřadu v Blansku) ve spolupráci s určeným zastupitelem po
společném jednání o návrhu ÚP. Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území nebylo
požadováno. Návrh ÚP neobsahuje prvky náležející regulačnímu plánu.
Upravený a posouzený návrh ÚP Lubě se podle ustanovení § 52, odst. 1, stavebního
zákona, doručí veřejnou vyhláškou. S dokumentací návrhu ÚP Lubě je možné se seznámit
na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko,

 

Vesnice Lubě leží na území okresu Blansko a náleží pod

Jihomoravský kraj. 

 

Obec Lubě leží v průměrné výšce 369 metrů nad mořem a nachází se 5 km jihozápadně od Černé Hory. Obcí protéká potok stejného jména s nímž je obec od pradávna spojena. První zmínka o potoku Lubě pochází ze zakládací listiny kláštera Opatovického (u Pardubic), která je datována k roku 1070. První písemná zmínka o obci samé pochází až z roku 1360, kdy patřila k panství Bukovskému. Název obce Lubě se nejpravděpodobněji odvozuje od "lubu", což býval kryt mlýnského složení (mlýnských kamenů, "žernovů").

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Zápis do první třídy

13.03.2017 10:44
  Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,...

Velkoobjemový odpad

08.03.2017 10:05
Mobilní svou proběhne od 7. dubna do 10. dubna 2017,  kdy bude u obecního úřadu umístěn...

Odečty vodoměrů

06.03.2017 19:34
Dne 7. 3. 2017 proběhnou odečty vodoměrů.   

Country bál

23.02.2017 14:27

Poplatek za odvoz TDO a psy 5. 3. 2017

11.02.2017 08:00
Platby poplatků v roce 2017 za odvoz odpadů a za psy   Poplatek za odvoz domovního odpadu...

Tříkrálová sbírka 2017

29.01.2017 15:34
Dne 6. ledna 2017 proběhla v obci Tříkrálová sbírka. Celkem bylo vybráno 6 479,- Kč, všem dárcům i...

MUDr. Marie Ryzí dovolená

16.01.2017 14:34
Od 30.1. do 3.2.2017 čerpá MUDr. Marie Ryzí z ordinace praktického lékaře pro děti a dorost...

Změna výpůjční doby knihovny

29.12.2016 19:32
Od 1. 1. 2017 se výpůjční doba knihovny vrací zpět na původní čas v úterý od 18 do 19...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>