Mobilní sběr nebezpečného odpadu

02.05.2018 08:27

proběhne ve středu  16. května 2018 od 16.00 do 16.30 hodin v obci Lubě u Obecního úřadu.