Nebezpečný odpad 4. 5. 2016

24.04.2016 18:08

Mobilní sběr NO proběhne ve středu dne 4. května 2016.

Od 16.00 do 16.30 u Obecního úřadu.

 

  textilní materiály znečištěné nebezpečnými látkami

  olej

  barvy

  lepidla

  pesticidy

  kyseliny

  rozpouštědla

  a pod.