Nebezpečný odpad

18.09.2019 08:36

Mobilní sběr NO včetně vysloužilých 

elektrospotřebičů a pneumatik 

proběhne na podzim 2019 dne 2. 10. 2019 

od 15.00 do 15.30.