Odpočet vodoměrů

01.03.2016 14:25

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Boskovice, oznamuje, že

bude provádět v Lubi

2. 3. 2016 odpočet vodoměrů.