Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16. 11. 2018

24.10.2018 13:12

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 16.11.2018 od 07:30 do 11:30

 

Obec Část obce

Lubě Lubě
Brťov-Jeneč        Brťov u Černé Hory
Malá Lhota         Malá Lhota
Žernovník  Žernovník
Brťov-Jeneč        Jeneč

 

Vypnutá oblast:

Celé obce - obyvatelstvo i podnikatelská činnost:

 

- Žernovník kromě skládky OSS

- Brťov - Jeneč včetně podnikatelských objektů napájených z odběratelské trafostanice Brťov u Č.H. - Vodárna (č. 300901) a odběratelské trafostanice Brťov u Č. H. - Družstvo (č. 300902)

- Lubě

- Malá Lhota včetně rekreační oblasti Jižní Portál + vodárna a objekt č. 196 v lese směr Žernovník (již v k.ú. Černá Hora)

 

 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).  Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

 

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

 

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

 

 

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu https://portal.eon.cz/cs/otg/.

 

Děkujeme Vám za pochopení.

 

E.ON Distribuce, a.s.