Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

26.05.2017 10:35

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 26.06.2017 od 07:00 do 15:00 - Obec Lubě

Vypnutá oblast:

Celé obce - obyvatelstvo i podnikatelská činnost:

- Lubě

- Malá Lhota včetně areálu býv. zemědělského podniku, vodárny a domu č. 196 v lese směr Žernovník (již v k.ú. Černá Hora), vodárenského objektu a turistického zařízení Jižní Portál

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).  Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu https://portal.eon.cz/cs/otg/.

 

Děkujeme Vám za pochopení.

 

E.ON Distribuce, a.s.