Platby poplatků za TDO a psy je možné uhradit 17. 2. 2019 od 14.00 do 15.00 na OÚ.

10.02.2019 16:32

 

Poplatek za komunální odpad za rok 2019 je stanoven OZV č. 3/2012 

ve výši 450,-Kč/osoba a 450,-Kč/rekreační objekt.

Poplatek za psy je 50,- Kč za prvního psa, 60,-Kč za druhého a každého dalšího psa.

 

Termín splatnosti obou poplatků je do 31. 3. 2019.

Forma úhrady poplatků:

  • hotově na Obecním úřadě Lubě, případně na pokladně obce u p. Koupé
  • převodem z účtu - číslo účtu obce: 156648989/0300,

 pro identifikaci platby uveďte variabilní symbol: popisné číslo domu, chataři číslo evidenční

 zpráva pro příjemce: jméno a příjmení, počet platících TDO, počet psů