Poplatky za odpad a psy. Poplatek bude vybírán na obecním úřadě dne 18. 3. od 14 do 15 hodin.

06.03.2018 12:18

Poplatek za komunální odpad za rok 2018 je stanoven OZV č. 3/2012 ve výši 450,-Kč/osoba a 450,-Kč/rekreační objekt.

Poplatek za psy je 50,- Kč za prvního psa, 60,-Kč za druhého a každého dalšího psa.

 

Termín splatnosti obou poplatků je do 31. 3. 2018.

Forma úhrady poplatků:

  • hotově na Obecním úřadě Lubě, případně na pokladně obce u p. Koupé
  • převodem z účtu - číslo účtu obce: 156648989/0300,

 pro identifikaci platby uveďte variabilní symbol: popisné číslo domu, chataři číslo evidenční

 zpráva pro příjemce: jméno a příjmení, počet platících TDO, počet psů

 

Dle OZV č. 3/2012  jsou od poplatku osvobozeni:

a) fyzická osoba, která má na území obce trvalý pobyt, ale v místě trvalého pobytu se prokazatelně nezdržuje po dobu nejméně 6 měsíců a zároveň její pobyt není znám nebo uhradila poplatek za komunální odpad jiné obci

b) fyzická osoba ve výkonu trestu odnětí svobody

c) fyzická osoba, která má na území obce trvalý pobyt a která se po dobu delší než 6 měsíců nepřetržitě zdržuje v zahraničí

d) fyzická osoba, která má úředně stanovený trvalý pobyt v sídle ohlašovny obce, to je na Obecním úřadě Lubě, Lubě č.p. 15, PSČ 679 21

e) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba na území obce Lubě a zároveň je poplatník podle čl. 2, odst.1 písm. a)

f) fyzická osoba, která pobývá déle než 6 měsíců v zařízení pro dlouhodobou sociální a zdravotní péči

g) fyzická osoba podle čl. 2 odst.1 písm. a) bod 2, 3 a 4, která pobývá v obci po dobu kratší než 6 měsíců.