Přerušení dodávky elek. energie

29.04.2019 14:11

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie. Dne 20.05.2019 od 11:00 hod do 12:00 hod. Vypnutá oblast: celá obec Lubě.