Přerušení dodávky elektřiny je plánováno v termínu

10.02.2019 11:15

od 13.02.2019 07:15:00 do 13.02.2019 14:45:00 hod. 

Dále si Vás dovolujeme informovat, že případné použití Vašeho vlastního 
náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem 
projednat s Vaším provozovatelem distribuční soustavy. Děkujeme za pochopení. Úpravy na zařízení distribuční soustavy mají za 
cíl zlepšení a zkvalitnění dodávek elektřiny.