Pronájem - hospoda u koupaliště

28.07.2015 08:51

Lubě 12. 7. 2015

 

Obec Lubě zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr na uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem budovy č. e. 6, nacházející se na pozemku p. č. 165, v katastrálním území Lubě., který je zapsán na listu vlastnictví 10 001. Jedná se o nájem provozovny „ Hospoda U Koupaliště, Lubě“ od 1. 11. 2015.

 

K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně na adresu obce Lubě (Obec Lubě, Obecní úřad Lubě, Lubě 15, 679 21) do 25. 8. 2015. Nabídky doručené po tomto termínu nemusí být zohledněny.

 

Obec Lubě si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek.

 

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Lubě dne 13. 7. 2015

usnesením č. 8/1307/2015.