Rozvojový dokument obce Lubě

02.02.2016 16:16

Zveme všechny občany na pracovní schůzku dne 24. 2. 2016 v 18.30  týkající se tvorby Programu rozvoje obce Lubě. Podrobnější informace najdete na webové stránce obce Lubě, v záložce Program rozvoje obce Lubě.