Společnost SITA upozorňuje občany

07.11.2015 18:38
 
 
Společnost SITA CZ upozorňuje občany , aby do popelnic neukládali žhavý popel. 
 
V tomto případě nemůže být , z bezpečnostních důvodů, popelnice vysypána.
 
 Popelnice by také neměli obsahovat bioodpad a stavební suť.