Svoz nebezpečného odpadu

13.04.2015 10:38

Svoz nebezpečného odpadu

 

 

Dne 27. 5. 2015 proběhne v obci Lubě mobilní svoz nebezpečného odpadu.

 

V době od 16 do 16.30 hodin u obecního úřadu. 

 

 

 

Odevzdat můžete:

rozpoštědla, fotochemikálie, pesticidy, oleje, tuky, barvy a lepidla, léčiva, baterie a akumulátory, pneumatiky, lednice, mražáky, zářivky vyřazená elektrická zařízení atd.