Svoz nebezpečného odpadu

05.10.2016 18:50

Dne 19.10. proběhne svoz nebezpečného odpadu v době od 16.00 do16.30 u obecního úřadu. 

Co můžete odevzdat:

  •   textilní materiály znečištěné nebezpečnými látkami
  •   olej
  •   barvy
  •   lepidla
  •   pesticidy
  •   kyseliny
  •   rozpouštědla
  •   a pod.