Tvorba Rozvojového dokumentu obce

15.05.2016 11:07

Zveme všechny občany na pracovní schůzku k Rozvojovému dokumentu obce Lubě.

Schůzka bude probíhat na obecním úřadě dne 25. května 2016 od 18.30. 

Podrobnější informace najdete na webové stránce Lubě, v záložce Program rozvoje obce Lubě