Upozornění na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.

16.10.2019 19:27

Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

 

priloha_718368892_1_Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (Pozemků) - Plakát (1).pdf (1215129)
priloha_718368892_2_Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin.docx (18992)