Vodárenská akciová společnost, divize Boskovice upozorňuje,

05.03.2019 11:27
 že ve čtvrtek 7. 3. 2019 během dne bude proveden odpočet vodoměrů, kdo nebude doma může nechat lísteček.