Svoz odpadu v obci

 
  2014 2015 2016 2017
směsný odpad 19 662 kg 19 151 kg 28 254 kg  
sklo 599 kg 942 kg 732 kg  
plasty 736 kg 703 kg 732 kg  
velkoobjemový odpad 980 kg 1780 kg  1440 kg  
příspěvek EKO-KOM 6 282,-Kč 7263,50-Kč 6 858,-Kč 7 927,-Kč

 

 

rok 2018

Osvědčení o úspoře emisí.

rok 2017

Osvědčení o úspoře emisí

rok 2015

Osvědčení o úspoře emisi

rok 2014

Osvědčení o úspoře emisí.