Nebezpečný odpad

 

Mobilní sběr NO včetně vysloužilých 

elektrospotřebičů a pneumatik 

proběhne na podzim 2019 dne 2. 10. 2019 

od 15.00 do 15.30. 

  •   textilní materiály znečištěné nebezpečnými látkami
  •   olej
  •   barvy
  •   lepidla
  •   pesticidy
  •   kyseliny
  •   rozpouštědla
  •   a pod.