Nebezpečný odpad

 

Mobilní sběr NO proběhne na podzim 2017 dne 11. 10. 2017 od 16.00 do 16.30. 

  •   textilní materiály znečištěné nebezpečnými látkami
  •   olej
  •   barvy
  •   lepidla
  •   pesticidy
  •   kyseliny
  •   rozpouštědla
  •   a pod.