Tříděný odpad

 
V obci Lubě je celoročně přístupné sběrné místo ("hnízdo") pro tříděný odpad u obecního úřadu.
 
Sběrné místo obsahuje:
  • kontejner na sklo směs, svoz první sudou středu v měsíci, zvon se odváží dle naplnění
  • kontejner na plasty,  svoz 1x14 dnů a vozí se vždy v sudý čtvrtek odpoledne

  • kontejner na papír, svoz 1x za měsíc, druhý sudý pátek v měsíci
  • kompostér na bioodpad, biologický odpad lze ukládat i na vlastních zahrádkách, nejlépe v kompostérech                                                                       jeden komunitní kompostér je umístěn také v parku u požární nádrže
  • místo na uložení kovů, kovy jsou sbírány 1 x ročně, o termínu sběru budou občané informování
Sběr starého  a nepotřebného textilu  je zajišťován jedenkrát ročně. Starý textil určený k pomoci druhým lze ukládat v průběhu celého roku na obecní úřad.
 
 
Obec Lubě je zapojena do systému třídění a recyklace Ekokom.