Archiv úřední desky

název                                                                               vyvěšeno      sejmuto
Oznámení o počtu členů zastupitelstva 8. 4. 2014     15. 9. 2014
Informace o ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Lubě 25. 10. 2014 3. 10. 2014
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 28. 11. 2014 16. 11. 2014 28.11.2014
II.5.1.Rozpočet Svazku po kapitolách (1).pdf (24903) 3. 12. 2014 21. 12. 2014
Návrh rozpočtu 2015 8. 2. 2015 2. 3. 2015
Záměr prodej plynárenského zařízení 15. 3. 2015 1. 5. 2015
záměr pachtu pozemků v k.ú. Lubě k zemědělským účelům 23. 5. 2015 22. 6. 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 30. 5. 2015 22. 6. 2015
Závěrečný účet za rok 2014 30. 5. 2015 22. 6. 2015
Výkaz zisku a ztrát 2014 30. 5. 2015 22. 6. 2015
Inventarizační zpráva 2014 30. 5. 2015 22. 6. 2015
Záměr p.č. 62 24. 6. 2015 13. 7. 2015
Návrh Pachtovní_smlouvy 9. 6. 2015 13. 7 .2015
Záměr o prodeji pozemku 25 1 25. 7. 2015 10. 8. 2015
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 10. 8. 2015 31. 7. 2015 10. 8. 2015
Pacht pozemků v katastru obce Lubě 5. 8. 2015 4. 9. 2015
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Lubě rok 2015 5. 8. 2015 9. 9. 2015
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 9. 9. 2015 1. 9. 2015 9. 9. 2015
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 5. 10. 2015 26. 9. 2015 5. 10. 2015
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 2. 11. 2015 24. 10. 2015 2. 11. 2015
Záměr prodej pozemku p.č. 117.doc (225 kB) 15. 11. 2015 20. 12. 2015
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 7. 12. 2015 27. 12. 2015 7. 12. 2015
Návrh rozpočtu Svazek rok 2016 13. 12. 2015 30.12. 2015
Rozpočet Svazku Vak 13. 12. 2015 30.12. 2015
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 4. 1. 2016 27. 12. 2015 4. 1. 2016