Archiv 2016

název                                                                               vyvěšeno      sejmuto
Návrh Rozpočet Obce Lubě 2016 9. 2. 2016 7. 3. 2016
Závěrečný účet za rok 2015 3. 3. 2016 4. 4. 2016
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2015 3. 3. 2016 4. 4. 2016
Výkaz zisku a ztrát 2015Rozvaha bilance, 3. 3. 2016 4. 4. 2016
Inventarizační zpráva k 31. 12. 2015 3. 3. 2016 4. 4. 2016
Záměr pachtu pozemku 188 4 5. 4. 2016 30. 4. 2016
Záměr prodej pozemku p.č. 59. 4. 8. 2016 30. 8.2016
Záměr prodej pozemku p.č. 46 10. 4. 5. 2016 30. 5.2016
Záměr Žleb. 4. 5. 2016 30. 5. 2016
podměty pro zadání územního plánu Lubě. 25. 8. 2016 30. 9. 2016
Záměr prodej pozemku p.č. 56 10. 4.  8. 2016 30. 9.2016
Zápis z dílčího přezkoumání (OBEC). 3. 9. 2016 30. 9. 2016
Program rozvoje obce Lubě 2017-2023. 10. 10. 2016 30. 10. 2016
Veřejná vyhláška oznámení návrhu Zadání Územního plánu Lubě. 16. 11. 2016 30. 11. 2016
Lubě - návrh Zadání ˇUzemního plánu Lubě k projednání. 16. 11. 2016 30. 11. 2016
VII.5.1.Rozpočet Svazku. 30.11. 2016 31. 12.2016
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2016. 30. 11. 2016 31. 12. 2016
Zadání Územního plánu schválené Zastupitelstvem Lubě. 30.11. 2016 31. 12. 2016