Individuální dotace

 
Individuální dotace je přidělena na základě žádosti - Žádost dotaci
 
Musí být schválená zastupitelstvem obce Lubě.
 
S žadatelem bude sepsaná smlouva o dotaci - Verejnopravni smlouva o poskytnuti dotace
 
Následně bude provedeno vyúčtování dotace - Finanční vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu obce Lubě
 
 
Přidělené dotace:
Smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb - Smlouva o dotaci 2016