Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

za rok 2020
Zde najdete povinně zveřejňované informace o hospodaření Svazku a některé další dokumenty. Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout po předchozí domluvě v kanceláři Svazku VaK na adrese 17. listopadu 14, Boskovice.
 
 
 
v souladu s ustanovením § 39, odst 6 zákona č. 250/2000 Sb. Zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů Vám zasíláme ke zveřejnění na obecních úředních deskách
sdělení o zveřejnění návrhu rozpočtu Svazku na rok 2020 a program Valné hromady Svazku,
která bude rozpočet schvalovat.
Do listinné podoby dokumentů je možno nahlédnout po předchozí domluvě v kanceláři na
adrese: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, Boskovice.
Odkaz, na kterém lze nalézt povinně zveřejňované informace Svazku, požadované výše
uvedeným zákonem:
https://www.svazek-boskovice.cz/iv-valna-hromada-svazku-57#obsah
  
Zde najdete povinně zveřejňované informace o hospodaření Svazku a některé další dokumenty. Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout po předchozí domluvě v kanceláři Svazku VaK na adrese 17. listopadu 14, Boskovice.
za rok 2018
 
 
 
rok 2018
Závěrečný účet svazku za rok 2018  vyvěšeno 27. 6. 2019
 
 
 
Závěrečný účet svazku za rok 2017 -  Sdělění o zveřejnění 2017