Nebezpečný odpad

 

Mobilní sběr NO proběhne na podzim 2017.

 

  •   textilní materiály znečištěné nebezpečnými látkami
  •   olej
  •   barvy
  •   lepidla
  •   pesticidy
  •   kyseliny
  •   rozpouštědla
  •   a pod.