Veřejné projednání se uskuteční v úterý 10.04.2018 v 16.30 h v budově obecního úřadu
v obci Lubě, za účasti zpracovatele Atelieru A.VE, M. Majerové 3, Brno, zastoupeného Ing.
arch. Štěpánem Kočišem, který provede odborný výklad.
Návrh ÚP Lubě byl zpracován na základě Zadání schváleného přijetím usnesení č.
3/2112/2016 na zasedání Zastupitelstva obce Lubě dne 21.12.2016. Návrh ÚP Lubě byl
upraven podle „Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Lubě“, které
zpracoval Pořizovatel (Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru
Stavební úřad Městského úřadu v Blansku) ve spolupráci s určeným zastupitelem po
společném jednání o návrhu ÚP. Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území nebylo
požadováno. Návrh ÚP neobsahuje prvky náležející regulačnímu plánu.
Upravený a posouzený návrh ÚP Lubě se podle ustanovení § 52, odst. 1, stavebního
zákona, doručí veřejnou vyhláškou. S dokumentací návrhu ÚP Lubě je možné se seznámit
na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko,

 

Vesnice Lubě leží na území okresu Blansko a náleží pod

Jihomoravský kraj. 

 

Obec Lubě leží v průměrné výšce 369 metrů nad mořem a nachází se 5 km jihozápadně od Černé Hory. Obcí protéká potok stejného jména s nímž je obec od pradávna spojena. První zmínka o potoku Lubě pochází ze zakládací listiny kláštera Opatovického (u Pardubic), která je datována k roku 1070. První písemná zmínka o obci samé pochází až z roku 1360, kdy patřila k panství Bukovskému. Název obce Lubě se nejpravděpodobněji odvozuje od "lubu", což býval kryt mlýnského složení (mlýnských kamenů, "žernovů").

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Soukromý pěstitel přijede zítra - úterý 26. června

25.06.2018 17:09
 v 11.15 do naší obce, bude prodávat u obecního úřadu. Nabízí jahody, borůvky a meruňky za...

MUDr. Jana Štrajtová neordinuje

21.06.2018 09:11
od 22. 6. do 8. 7. 2018. Akutní případy ošetří na zubní pohotovosti v Úrazové nemocnici Brno.

Kominík v obci

20.06.2018 10:51
Ve čtvrtek 21.června a ve středu 27.června  přijede do naší obce kominík. KOMINICTVÍ 24 s.r.o....

MUDr Ryzí, dětská ambulance Černá Hora, oznamuje

04.06.2018 10:43
V pátek dne 8.6.2018 z důvodu školení bude MUDr. Marie Ryzí v ordinaci PLDD ordinovat jen...

MTB Skalička 16. 6. 2018

22.05.2018 14:09
podrobnější informace - MTB Skalička.jpg (108915) ROCKFEST SKALIČKA plakát 2018.docx...

Mudr. Ryzí oznamuje

11.05.2018 07:54
dne 17.5.2018 z důvodu vyšetření nebude MUDr. Marie Ryzí v ordinaci PLDD...

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

02.05.2018 08:27
proběhne ve středu  16. května 2018 od 16.00 do 16.30 hodin v obci Lubě u Obecního...

Očkování psů

26.04.2018 13:57
pan MVDr. Dvořák bude v sobotu 28. dubna provádět pravidelné očkování psů v době od 13 do 13,15...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>