Veřejné projednání se uskuteční v úterý 10.04.2018 v 16.30 h v budově obecního úřadu
v obci Lubě, za účasti zpracovatele Atelieru A.VE, M. Majerové 3, Brno, zastoupeného Ing.
arch. Štěpánem Kočišem, který provede odborný výklad.
Návrh ÚP Lubě byl zpracován na základě Zadání schváleného přijetím usnesení č.
3/2112/2016 na zasedání Zastupitelstva obce Lubě dne 21.12.2016. Návrh ÚP Lubě byl
upraven podle „Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Lubě“, které
zpracoval Pořizovatel (Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru
Stavební úřad Městského úřadu v Blansku) ve spolupráci s určeným zastupitelem po
společném jednání o návrhu ÚP. Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území nebylo
požadováno. Návrh ÚP neobsahuje prvky náležející regulačnímu plánu.
Upravený a posouzený návrh ÚP Lubě se podle ustanovení § 52, odst. 1, stavebního
zákona, doručí veřejnou vyhláškou. S dokumentací návrhu ÚP Lubě je možné se seznámit
na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko,

 

Vesnice Lubě leží na území okresu Blansko a náleží pod

Jihomoravský kraj. 

 

Obec Lubě leží v průměrné výšce 369 metrů nad mořem a nachází se 5 km jihozápadně od Černé Hory. Obcí protéká potok stejného jména s nímž je obec od pradávna spojena. První zmínka o potoku Lubě pochází ze zakládací listiny kláštera Opatovického (u Pardubic), která je datována k roku 1070. První písemná zmínka o obci samé pochází až z roku 1360, kdy patřila k panství Bukovskému. Název obce Lubě se nejpravděpodobněji odvozuje od "lubu", což býval kryt mlýnského složení (mlýnských kamenů, "žernovů").

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Pálení čarodějnic

16.04.2018 10:29
Dne 30. dubna 2018 zveme všechny malé i velké k posezení u ohně za místní hospodou. Doufáme, že tak...

MUDr Ryzí, dětská ambulance Černá Hora, oznamuje

16.04.2018 10:24
v pátek dne 20.4.2018 ordinuje MUDr. Marie Ryzí  v ordinaci praktického lékaře pro děti a...

E.on oznamuje, že dne 26. 3. v pondělí cca od 12.00 do 14.00

23.03.2018 16:33
bude provádět roční odečet elektroměrů. Odečty se týkají všech dodavatelů. V nejnutnějším...

Velikonoční dílna

21.03.2018 21:07
V neděli 25. 3. v 15 hodin bude v hospodě "U koupaliště" probíhat malování vajíček a pletení...

Sběr odpadků

21.03.2018 21:06
Sběr odpadků se uskuteční za příznivého počasí v pátek 23. března v 17.00. Uklidíme okolí obce a...

Odpočty vodoměrů

07.03.2018 17:00
v pátek 9. 3. 2018 bude VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Boskovice provádět...

Poplatky za odpad a psy. Poplatek bude vybírán na obecním úřadě dne 18. 3. od 14 do 15 hodin.

06.03.2018 12:18
Poplatek za komunální odpad za rok 2018 je stanoven OZV č. 3/2012 ve výši 450,-Kč/osoba a...

Svoz velkoobjemového odpadu

25.02.2018 14:44
  Mobilní svoz odpadu proběhne od 23. března do 25. března 2018, kdy bude u obecního úřadu...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>