Vážení spoluobčané, letošní čarodějnice budou obzvláště čarodějné.

A proč? Protože Vám všem, kteří přijdete, dva tajní sponzoři přičarují zcela zadarmo buřtíky, chleby, pivko a vínko, 

pro abstinenty a malé účastníky i nealkoholické nápoje.

 

Takže letos s sebou stačí vzít pouze svůj nůž, klacek, čarodějnici a dobrou náladu.

Přijďte všichni, ať můžeme společně oslavit příchod jara a vyhnat na celý rok z Lubě zlé mocnosti. 

 

 
Veřejné projednání se uskuteční v úterý 10.04.2018 v 16.30 h v budově obecního úřadu
v obci Lubě, za účasti zpracovatele Atelieru A.VE, M. Majerové 3, Brno, zastoupeného Ing.
arch. Štěpánem Kočišem, který provede odborný výklad.
Návrh ÚP Lubě byl zpracován na základě Zadání schváleného přijetím usnesení č.
3/2112/2016 na zasedání Zastupitelstva obce Lubě dne 21.12.2016. Návrh ÚP Lubě byl
upraven podle „Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Lubě“, které
zpracoval Pořizovatel (Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru
Stavební úřad Městského úřadu v Blansku) ve spolupráci s určeným zastupitelem po
společném jednání o návrhu ÚP. Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území nebylo
požadováno. Návrh ÚP neobsahuje prvky náležející regulačnímu plánu.
Upravený a posouzený návrh ÚP Lubě se podle ustanovení § 52, odst. 1, stavebního
zákona, doručí veřejnou vyhláškou. S dokumentací návrhu ÚP Lubě je možné se seznámit
na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko,

 

Vesnice Lubě leží na území okresu Blansko a náleží pod

Jihomoravský kraj. 

 

Obec Lubě leží v průměrné výšce 369 metrů nad mořem a nachází se 5 km jihozápadně od Černé Hory. Obcí protéká potok stejného jména s nímž je obec od pradávna spojena. První zmínka o potoku Lubě pochází ze zakládací listiny kláštera Opatovického (u Pardubic), která je datována k roku 1070. První písemná zmínka o obci samé pochází až z roku 1360, kdy patřila k panství Bukovskému. Název obce Lubě se nejpravděpodobněji odvozuje od "lubu", což býval kryt mlýnského složení (mlýnských kamenů, "žernovů").

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Voda v obci splňuje předepsané parametry.

16.09.2016 12:31
  Vzhledem k množícím se dotazům veřejnosti na kvalitu pitné vody na Blanensku a Boskovicku...

Epidemie infekční žloutenky

11.09.2016 19:07
podrobnější informace naleznete zde: Epidemie infekční žloutenky

Ořez dřevin

07.09.2016 11:45
Společnost E.ON upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí na ořez dřevin. podrobnější...

Country bál na Krkatce

29.08.2016 06:05

MUDr. Jarmila Paulíčková

19.08.2016 09:23
MUDr. Jarmila Paulíčková opět ordinuje   Od 15. 8. 2016 bude MUDr....

MUDr. M. Ivánková

19.08.2016 09:22
MUDr. M. Ivánková - změna ordinační doby   Od 15. 8. do 31. 8. 2016 bude...

Tvorba rozvojového dokumentu

04.08.2016 10:24
Zveme všechny občany na pracovní schůzku k Rozvojovému dokumentu. Schůzka bude probíhat na obecním...

Dovolená Mudr. Doleželová

04.08.2016 07:14
Od 8. 8. do 12.8. 2016 bude Mudr. Doleželová čerpat řádnou dovolenou, zastupovat bude Mudr....
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>