Vážení spoluobčané, letošní čarodějnice budou obzvláště čarodějné.

A proč? Protože Vám všem, kteří přijdete, dva tajní sponzoři přičarují zcela zadarmo buřtíky, chleby, pivko a vínko, 

pro abstinenty a malé účastníky i nealkoholické nápoje.

 

Takže letos s sebou stačí vzít pouze svůj nůž, klacek, čarodějnici a dobrou náladu.

Přijďte všichni, ať můžeme společně oslavit příchod jara a vyhnat na celý rok z Lubě zlé mocnosti. 

 

 
Veřejné projednání se uskuteční v úterý 10.04.2018 v 16.30 h v budově obecního úřadu
v obci Lubě, za účasti zpracovatele Atelieru A.VE, M. Majerové 3, Brno, zastoupeného Ing.
arch. Štěpánem Kočišem, který provede odborný výklad.
Návrh ÚP Lubě byl zpracován na základě Zadání schváleného přijetím usnesení č.
3/2112/2016 na zasedání Zastupitelstva obce Lubě dne 21.12.2016. Návrh ÚP Lubě byl
upraven podle „Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Lubě“, které
zpracoval Pořizovatel (Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru
Stavební úřad Městského úřadu v Blansku) ve spolupráci s určeným zastupitelem po
společném jednání o návrhu ÚP. Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území nebylo
požadováno. Návrh ÚP neobsahuje prvky náležející regulačnímu plánu.
Upravený a posouzený návrh ÚP Lubě se podle ustanovení § 52, odst. 1, stavebního
zákona, doručí veřejnou vyhláškou. S dokumentací návrhu ÚP Lubě je možné se seznámit
na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko,

 

Vesnice Lubě leží na území okresu Blansko a náleží pod

Jihomoravský kraj. 

 

Obec Lubě leží v průměrné výšce 369 metrů nad mořem a nachází se 5 km jihozápadně od Černé Hory. Obcí protéká potok stejného jména s nímž je obec od pradávna spojena. První zmínka o potoku Lubě pochází ze zakládací listiny kláštera Opatovického (u Pardubic), která je datována k roku 1070. První písemná zmínka o obci samé pochází až z roku 1360, kdy patřila k panství Bukovskému. Název obce Lubě se nejpravděpodobněji odvozuje od "lubu", což býval kryt mlýnského složení (mlýnských kamenů, "žernovů").

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

MUDr. Eva Floková

15.12.2016 06:27
MUDr. Eva Floková - 23. 12. 2016 dovolená Zástup MUDr. Marie Doleželová ve své ordinační...

Mudr. Marie Ryzí - dovolená

01.12.2016 09:27
Od 9. do 19.12.2016 čerpá MUDr. Marie Ryzí z ordinace praktického lékaře pro děti a...

MUDr. M. Floková - dovolená

27.11.2016 22:50
    V pátek 2. 12. 2016 nebude MUDr. M. Floková z důvodu čerpání...

Adventní dílnička

22.11.2016 22:30
Adventní-dílnička.docx (26056)   Adventní dílnička Zveme všechny šikovné děti, maminky a...

MUDr. Marie Ryzí - zkrácená ordinační doba

13.11.2016 22:23
    V úterý 22. 11. 2016 bude MUDr. Marie Ryzí ordinovat pouze od...

Svoz nebezpečného odpadu

05.10.2016 18:50
Dne 19.10. proběhne svoz nebezpečného odpadu v době od 16.00 do16.30 u obecního úřadu.  Co...

Volby 2016

28.09.2016 18:07
Termín 1. kola senátních voleb a voleb do zastupitelstev krajů pátek 7. října 2016 od 14 do 22...

senátor Jozef Regec v obci Lubě

22.09.2016 09:27
Naši obec navštíví ve čtvrtek 29. září v 18 hodin senátor p. Jozef Regec.    
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>