Vážení spoluobčané, letošní čarodějnice budou obzvláště čarodějné.

A proč? Protože Vám všem, kteří přijdete, dva tajní sponzoři přičarují zcela zadarmo buřtíky, chleby, pivko a vínko, 

pro abstinenty a malé účastníky i nealkoholické nápoje.

 

Takže letos s sebou stačí vzít pouze svůj nůž, klacek, čarodějnici a dobrou náladu.

Přijďte všichni, ať můžeme společně oslavit příchod jara a vyhnat na celý rok z Lubě zlé mocnosti. 

 

 
Veřejné projednání se uskuteční v úterý 10.04.2018 v 16.30 h v budově obecního úřadu
v obci Lubě, za účasti zpracovatele Atelieru A.VE, M. Majerové 3, Brno, zastoupeného Ing.
arch. Štěpánem Kočišem, který provede odborný výklad.
Návrh ÚP Lubě byl zpracován na základě Zadání schváleného přijetím usnesení č.
3/2112/2016 na zasedání Zastupitelstva obce Lubě dne 21.12.2016. Návrh ÚP Lubě byl
upraven podle „Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Lubě“, které
zpracoval Pořizovatel (Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru
Stavební úřad Městského úřadu v Blansku) ve spolupráci s určeným zastupitelem po
společném jednání o návrhu ÚP. Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území nebylo
požadováno. Návrh ÚP neobsahuje prvky náležející regulačnímu plánu.
Upravený a posouzený návrh ÚP Lubě se podle ustanovení § 52, odst. 1, stavebního
zákona, doručí veřejnou vyhláškou. S dokumentací návrhu ÚP Lubě je možné se seznámit
na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko,

 

Vesnice Lubě leží na území okresu Blansko a náleží pod

Jihomoravský kraj. 

 

Obec Lubě leží v průměrné výšce 369 metrů nad mořem a nachází se 5 km jihozápadně od Černé Hory. Obcí protéká potok stejného jména s nímž je obec od pradávna spojena. První zmínka o potoku Lubě pochází ze zakládací listiny kláštera Opatovického (u Pardubic), která je datována k roku 1070. První písemná zmínka o obci samé pochází až z roku 1360, kdy patřila k panství Bukovskému. Název obce Lubě se nejpravděpodobněji odvozuje od "lubu", což býval kryt mlýnského složení (mlýnských kamenů, "žernovů").

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Mudr. Ryzí oznamuje

20.04.2017 09:38
dětská ambulance Černá Hora, bude v pátek 21.4.2017 z důvodu celostátního pediatrického semináře...

Upozornění pro návštěvníky Nemocnice Blansko,

12.04.2017 09:15
  od 9.3.2017 je pro návštěvníky otevřeno parkoviště nad areálem nemocnice - parkoviště P2,...

Finanční úřad oznamuje

07.04.2017 11:24
Upozornění na nutnost kontroly a případného navýšení inkasního limitu SIPO   Finanční úřad pro...

Stávka řidičů autobusů

05.04.2017 08:27
Linka 235 je 6. dubna mimo provoz.    Ve čtvrtek 6. 4. 2017 proběhne celodenní stávka...

Sběr odpadků

29.03.2017 20:49
  Sběr odpadků se uskuteční za příznivého počasí v pátek 7. dubna 2017 v 17:00.  Uklidíme...

Odečty elektroměrů E.on

26.03.2017 15:22
Společnost E.on  Brno oznamuje, že dne 27. 3. 2017 tj. v pondělí, od 11.00 do 14.00 bude...

Beseda rozhlas

23.03.2017 09:21
Srdečně zveme všechny zájemce na besedu Jak se dělá rozhlas? s panem Jaromírem Ostrým a Jiřím...

Ordinační hodiny pro děti a dorost platné od 1. 4. 2017

20.03.2017 11:28
Ordinační hodiny pro děti a dorost platné od 1. 4. 2017 Odběry a výtěry v dopoledních ordinačních...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>