Územní plán obce Lubě

Veřejné projednání návrhu ÚP obce Lubě se uskuteční v úterý 10. 4. 2018 v 16.30 h v budově obecního úřadu v obci Lubě, za účasti zpracovatele Atelieru A.VE, M. Majerové 3, Brno, zastoupeného Ing. arch. Štěpánem Kočišem, který provede odborný výklad.

S dokumentací návrhu ÚP Lubě je možné se seznámit na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko,Náměstí Republiky 1, Blansko, na obecním úřadu Lubě, na webových stránkách obce Lubě a města Blanska

  • https://lube.webnode.cz/uredni-deska/ 
  • https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581992.
  •