Pevná úřední deska dle § 26 správního řádu je umístěna na budově obecního úřadu. Tvoří ji prosklená, uzamykatelná skříňka, přístupná nepřetržitě.

Dokument                                                                                                                      datum vyvěšení

Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 3. 12. 2018 24. 11.2018
Informace o ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Lubě 21. 10. 2018
výsledky voleb 9. 10. 2018
Nabídka pozemků státní pozemkový úřad pozemky _Lube.
seznam pozemků
2.10.2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 1.10. 2018 22. 9. 2018
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků, minimální počet členů okrskové volební komise 14.9.2018
Úřad pro zastupování ve věcech majetkových - výzva pro vlastníky nedostatečně iden. vlastníků.
 
29. 8. 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 3. 9. 2018 25. 8. 2018
Vydání Územního plánu Lubě formou opatření obecné povahy, Veřejná vyhláška
UP Lube_grafika_I-1_zc.
UP Lube_grafika_I-2_hlv.
UP Lube_grafika_I-3_vps.
UP Lube_grafika_II-1_koo.
UP Lube_grafika_II-2_sv.
UP Lube_grafika_II-3_zpf.
UP Lube_grafika_II-4_koov.
UP Lube_obsah dokumentace.
UP Lube_stitek.
UP Lube_text.
9. 8. 2018
stanovení minimálního počtu členů OVK 5. 8. 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 6. 8. 2018 28.7.2018
Veřejná vyhláška OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY 26.7.2018
Seznam volebních obvodů 13. 7. 2018
Sdělění o zveřejnění 2017 Vak 11. 7. 2018
Záměr prodej pozemku p.č. 25 1 4. 7. 2018
Záměr prodej pozemku p.č. 22 2 4. 7. 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 2. 7. 2018 23. 6. 2018
Záměr prodej pozemku p.č. 234 8. 6. 2018
Záměr prodej pozemku p.č. 52 1 8. 6. 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 4. 6. 2018 26.5. 2018
Záměr prodej pozemku p.č. 143 1 18. 5. 2018
Záměr prodej pozemku p.č. 141 1 18. 5. 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 16. 5. 2018 7. 5. 2018
Veřejná vyhláška Finanční úřad 5. 5. 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 7. 5. 2018 26. 4. 2018
Rozpočtová opatření č.1 2018 9. 4 . 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 9. 4. 2018 30.3.2018
Návrh Závěrečného účtu obce Lubě
Překum hospodaření za rok 2017 závěrečný
Inventarizačni zpráva 2017
21. 3. 2018
   
VV návrh ÚP Lubě
01_ÚP Lubě_štítek
02_ÚP Lubě_obsah dokumentace
03_ÚP Lubě_text
03_ÚP Lubě_text_s vyznačením změn
04_ÚP Lubě_grafika_I-1_zč
05_ÚP Lubě_grafika_I-2_hlv
06_ÚP Lubě_grafika_I-3_vps
07_ÚP Lubě_grafika_II-1_koo
08_ÚP Lubě_grafika_II-2_šv
09_ÚP Lubě_grafika_II-3
10_ÚP Lubě_grafika_II-4_koov

 
9. 3. 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 5. 3. 2018 24. 2. 2018
nedostatečně identifikovaný vlastník
Žádost o vyvěšení seznamu
21. 2. 2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 15.2.2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 12. 2. 2018 1. 2. 2018
Záměr prodej pozemku p.č. 143 2 20. 1. 2018
Oznámení o konání II. kola volby prezidenta 19.1. 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 8. 1. 2018 30.12. 2017
OOP bobr evropský 13. 12. 2017
Vymezení plochy pro plákáty prezidentské volby 30. 11. 2017
IX.4.1.Plán kalkulace V-S na rok 2018
IX.5.1..Rozpočet Svazku 2018
IX.5.2. Kancelář Svazku, rozpočet.
25. 11. 2017
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 4. 12. 2017 25. 11. 2017
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků, minimální počet členů okrskové volební komise 12.11.2017
Záměr - pronájem klubovny pro pohostinskou činnost  11. 11. 2017
OOP zpracování těžby nahodilé 7.11 2017
Návrh OOP 7.11. 2017
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 6. 11. 2017 28.10.2017
OOP odbr životního prostředí - vyjímka 28.10.2017
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 25.9. 2017
Návrh opatření obecné povahy 22.9.2017
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy lesy 14. 9. 2017
jmenování zapisovatelky volby 2017 8,9,2017
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 3. 9. 2017
Žádost o volební průkaz 2. 9. 2017
Stanovení přechodné úpravy provozu 29.8. 2017
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 4. 9. 2017. 26. 8. 2017
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 7. 8. 2017 29. 7. 2017
Návrh ÚP Lubě společné jednání VV
Návrh ÚP Lubě_text.
04_ÚP Lubě_grafika_I-1_zč.pdf (576165)
05_ÚP Lubě_grafika_I-2_hlv.pdf (980010)
06_ÚP Lubě_grafika_I-3_vps.pdf (591580)
07_ÚP Lubě_grafika_II-1_koo.pdf (1139026)
09_ÚP Lubě_grafika_II-3_zpf.pdf (800080)
10_ÚP Lubě_grafika_II-4_koov.pdf (457594)

 
20.7.2017
povinně zveřejňované informace svazku Vak 20. 7. 2017
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 3. 7. 2017 24. 6. 2017
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 5. 6. 2017 27. 5. 2017
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 17. 5. 2017 8. 5. 2017
Veřejná vyhláška Finanční úřad 2017 26. 4. 2017
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 3. 5. 2017 22. 4. 2017
Svazek Bk 2016 výsledná kalkulace vodného a stočného  22. 4. 2017
Záměr prodej pozemku p.č. 143 3 12. 4. 2017
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 3. 4. 2017 25. 3. 2017
Návrh - Závěrečného účtu za rok 2016 obce LuběInventarizační zpráva 2016 14. 3. 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Lubě 14. 3. 2017
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 6. 3. 2017 25. 2. 2017
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Lubě 2018-2020 15. 2. 2017
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka 13. 2. 2017
Návrh Rozpočet Obce Lubě 2017 9. 2. 2017
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 6. 2. 2017 28. 1. 2017
Nařízení veterinární správy 13. 1.2017
Záměr prodej pozemku p.č. 153 1,155 2, 160 2, 154 12. 1. 2017
Záměr prodej pozemku p.č. 97 11. 1. 2017
Záměr prodej pozemku p.č. 557 11. 1. 2017
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 9. 1. 2017 30. 12. 2016
Záměr prodej pozemku p.č. 143 1 23. 12. 2016
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 21. 12. 2016 11. 12. 2016
Rozpočet Svazku 30. 11. 2016
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 30. 11. 2016 22. 11. 2016
Lubě - návrh Zadání Územního plánu Lubě k projednání 16. 11. 2016
Veřejná vyhláška oznámení návrhu Zadání Územního plánu Lubě 16. 11. 2016
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 7. 11. 2016 29. 10.2016
Verejna-vyhlaska ZUR JMK 20.10. 2016
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 3. 10. 2016 24. 9. 2016
Zápis z dílčího přezkoumání obce Lubě 3. 9. 2016
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 5. 9. 2016 27. 8. 2016
podměty pro zadání územního plánu Lubě 25. 8. 2016
jmenování zapisovatelky OVK 22. 8. 2016
Informace o počtu a místě volebního okrsku 22. 8. 2016
Záměr prodej pozemku p.č. 56 10. 4. 8. 2016
Záměr prodej pozemku p.č. 59 4. 8. 2016
Stanovení počtu volební komise 17. 7. 2016
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 11. 7. 2016 1. 7. 2016
Svazek Rohozecko - Souhrnna_sestava_2016 závěrečný účet
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
14. 6. 2016
Opatření obecné povahy vydání Programu - ovzduší 14. 6. 2016
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 6. 6. 2016 28. 5. 2016
Záměr Žleb nákup pozemků 4. 5. 2016
hromadný předpis seznamu na daň z nemovitých věcí
Informace k zasílání složenek
Veřejná vyhláška daň z nemovitosti
28. 4. 2016
veřejná_vyhláška zásady územního rozvoje Jmk 25. 4. 2016
Záměr pachtu pozemku 188 4 5. 4. 2016
Inventarizační zpráva k 31. 12. 2015 3. 3. 2016
Výkaz zisku a ztrát 2015 Rozvaha bilance 3. 3. 2016
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2015 3. 3. 2016
Závěrečný účet za rok 2015 3. 3. 2016
Návrh Rozpočet Obce Lubě 2016 9. 2. 2016
Záměr - pronájem klubovny pro pohostinskou činnost  25. 7. 2015