Pevná úřední deska dle § 26 správního řádu je umístěna na budově obecního úřadu. Tvoří ji prosklená, uzamykatelná skříňka, přístupná nepřetržitě.

Dokument                                                                                                                                      datum vyvěšení

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Lubě. 4. 3. 2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2019. 4. 3. 2020
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 2.3..2020. 22. 2. 2020
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 3.2.2020  26. 1. 2020
OZV č. 1 2020. 7. 1. 2020
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 6.1.2020. 27. 12. 2019
VV opatření obecné povahy - správa lesů
priloha_733465826_1_OOP 2019_3_Priloha c. 1 
10. 12. 2019
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 2. 12. 2019 23. 11. 2019
OZV 5 2019. 22. 11. 2019
OZV 4 2019. 22. 11. 2019
OZV 3 2019. 22. 11. 2019
OZV 2 2019. 22. 11. 2019
OZV 1 2019. 4. 11. 2019
Schválený Rozpočet obce Lubě na rok 2020. 13. 11.2019
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 4. 11. 2019. 26. 10. 2019
přechodná úprava provozu OPP 11. 10. 2019
Návrh rozpočtu obce Lubě na rok 2020  11.10.2019
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 7. 10. 2019 28. 9. 2019
VV návrh aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK 25. 9. 2019
VV-MZE-16212 zalesňování 1. 9. 2019
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 2. 9. 2019. 24. 8. 2019
priloha_700746216_1_blanskosrpen2019
vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí.

 
15. 8. 2019
Usnesení o nařízení dražebního jednání 26. 7. 2019
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 5. 8. 2019. 26. 7. 2019
Opatření obecné povahy - úprava provozu  - priloha_ 10. 7. 2019
Závěrečný účet svazku za rok 2018 27.6.2019
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 1. 7. 2019 22. 6.2019
Veřejná vyhláška kormorán velký 29. 5. 2019
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Lubě 4. 6. 2019 25. 5. 2019
Návrh Závěrečného účtu za rok 2018
Zpráva o výsledeku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Lubě
Inven. zpráva č.1.    Inven. zpráva č. 2.
14. 5. 2019
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 13. 5. 2019 29. 4. 2019
Veřejná vyhláška Finanční úřad 2019 26. 4. 2019
10. 4. 2019
Poslední den lhůty pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP  10. 4. 2019
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků, minimální počet členů okrskové volební komise EU 10. 4. 2019
stanovení minimálního počtu členů OVK 23. 3. 2019
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 1. 4. 2019 23. 3. 2019
VV kormorán velký 12. 3. 2019
Výzva k přihlášení vlastnictví
priloha_651405674_1_
priloha_651405674_2_

 
25.2.2019
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 4. 3. 2019. 23.2.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022 10.2. 2019
Záměr pachtu pozemku  8.2.2019
Návrh rozpočtu na rok 2019. 8.2. 2019
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 4. 2. 2019. 26.1.2019
Veřejná vyhláška ZUR-JMK. 16. 1. 2019
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 7. 1. 2019. 28. 12.2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 3. 12. 2018 24. 11.2018
Informace o ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Lubě 21. 10. 2018
výsledky voleb 9. 10. 2018
Nabídka pozemků státní pozemkový úřad pozemky _Lube.
seznam pozemků
2.10.2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 1.10. 2018 22. 9. 2018
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků, minimální počet členů okrskové volební komise 14.9.2018
Úřad pro zastupování ve věcech majetkových - výzva pro vlastníky nedostatečně iden. vlastníků.
 
29. 8. 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 3. 9. 2018 25. 8. 2018
Vydání Územního plánu Lubě formou opatření obecné povahy, Veřejná vyhláška
UP Lube_grafika_I-1_zc.
UP Lube_grafika_I-2_hlv.
UP Lube_grafika_I-3_vps.
UP Lube_grafika_II-1_koo.
UP Lube_grafika_II-2_sv.
UP Lube_grafika_II-3_zpf.
UP Lube_grafika_II-4_koov.
UP Lube_obsah dokumentace.
UP Lube_stitek.
UP Lube_text.
9. 8. 2018
stanovení minimálního počtu členů OVK 5. 8. 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 6. 8. 2018 28.7.2018
Veřejná vyhláška OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY 26.7.2018
Seznam volebních obvodů 13. 7. 2018
Sdělění o zveřejnění 2017 Vak 11. 7. 2018
Záměr prodej pozemku p.č. 25 1 4. 7. 2018
Záměr prodej pozemku p.č. 22 2 4. 7. 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 2. 7. 2018 23. 6. 2018
Záměr prodej pozemku p.č. 234 8. 6. 2018
Záměr prodej pozemku p.č. 52 1 8. 6. 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 4. 6. 2018 26.5. 2018
Záměr prodej pozemku p.č. 143 1 18. 5. 2018
Záměr prodej pozemku p.č. 141 1 18. 5. 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 16. 5. 2018 7. 5. 2018
Veřejná vyhláška Finanční úřad 5. 5. 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 7. 5. 2018 26. 4. 2018
Rozpočtová opatření č.1 2018 9. 4 . 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 9. 4. 2018 30.3.2018
Návrh Závěrečného účtu obce Lubě
Překum hospodaření za rok 2017 závěrečný
Inventarizačni zpráva 2017
21. 3. 2018
   
VV návrh ÚP Lubě
01_ÚP Lubě_štítek
02_ÚP Lubě_obsah dokumentace
03_ÚP Lubě_text
03_ÚP Lubě_text_s vyznačením změn
04_ÚP Lubě_grafika_I-1_zč
05_ÚP Lubě_grafika_I-2_hlv
06_ÚP Lubě_grafika_I-3_vps
07_ÚP Lubě_grafika_II-1_koo
08_ÚP Lubě_grafika_II-2_šv
09_ÚP Lubě_grafika_II-3
10_ÚP Lubě_grafika_II-4_koov

 
9. 3. 2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 5. 3. 2018 24. 2. 2018
nedostatečně identifikovaný vlastník
Žádost o vyvěšení seznamu
21. 2. 2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 15.2.2018
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Lubě 12. 2. 2018 1. 2. 2018
Záměr prodej pozemku p.č. 143 2 20. 1. 2018
Oznámení o konání II. kola volby prezidenta 19.1. 2018