Směsný odpad 

 

Svozový den komunálního odpadu (popelnic) je sudé  úterý. 

 
 Pokud nebude v hlášení obecního úřadu uvedeno jinak.
 
 

Poplatek za komunální odpad za rok 2019 je stanoven OZV č. 3/2012 ve výši 450,-Kč/osoba a 450,-Kč/rekreační objekt.

Poplatek za psy je 50,- Kč za prvního psa, 60,-Kč za druhého a každého dalšího psa.

 

Termín splatnosti obou poplatků je do 31. 3. 2019.

Forma úhrady poplatků:

  • hotově na Obecním úřadě Lubě, případně na pokladně obce u p. Koupé
  • převodem z účtu - číslo účtu obce: 156648989/0300,

 pro identifikaci platby uveďte variabilní symbol: popisné číslo domu, chataři číslo evidenční

 zpráva pro příjemce: jméno a příjmení, počet platících TDO, počet psů 
 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

                                                                                  OZV č. 3 2012 odpady Obec Lubě