Směsný odpad 

 

Svozový den komunálního odpadu (popelnic) je sudé  úterý. 

 
 Pokud nebude v hlášení obecního úřadu uvedeno jinak.
 
 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

                                                                                  OZV č. 3 2012 odpady Obec Lubě