ROK 2020
Rozpočtová opatření 2020 datum vyvěšení
   
   
   
   
ROK 2019
     Rozpočtová opatření 2019                        datum vyvěšení
Rozpočtová opatření č.4. 20.12. 2019
Rozpočtová opatření č.3  4. 11. 2019
Rozpočtová opatření č.2 2019 30.8. 2019
Rozpočtová opatření č.1. 10.6.2019
 
  • Rozpočtové provizorium 2019

Zastupitelstvo obce Lubě schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019 do doby, než bude schválen Rozpočet pro rok 2019, a to tak, že běžné výdaje nepřekročí jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok a budou hrazeny započaté investiční akce.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/0312/2018 bylo schváleno.                                                                                    datum vyvěšení: 6. 12. 2018

        

 
ROK 2018
  Rozpočtová opatření 2018                               datum vyvěšení

Rozpočtová opatření č.1 2018.

9. 4. 2018

Rozpočtová opatření č.2 2018

4. 7. 2018

Rozpočtová opatření č.3 2018.

5. 9. 2018

Rozpočtová opatření č.4 2018

9.10. 2018

Rozpočtová opatření č.5 2018.

10.12. 2018

Rozpočtová opatření č.6 2018.

11.12. 2018

Rozpočtová opatření č.7 2018.

7. 1. 2019

Usnesení č. 4/0412/2017

Zastupitelstvo obce Lubě schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2018 do doby, než bude schválen Rozpočet pro rok 2018, a to tak, že běžné výdaje nepřevýší příjmy v daném měsíci, budou hrazeny provozní výdaje obce a započaté investiční akce. Do listinné podoby lze nahlédnout na Obecním úřadě Lubě, Lubě 15, 679 21 v době úředních hodin.                                                     Datum vyvěšení:  12.12.2017

 

 

ROK 2017

  datum vyvěšeení
Vykaz zisku a ztrat k 31.12.2017 9. 4. 2018
Závěrečný účet obce Lubě 2017 9. 4. 2018
Inventarizačni zpráva 2017. 9. 4. 2018
Rozvaha k 31.12.2017. 9. 4. 2018
Priloha ucetni zaverky 9. 4. 2018
  datum vyvěšení

Rozpočtové opatření č.1

8. 3. 2017

Rozpočtové opatření č.2

5. 5. 2017

Rozpočtová opatření č.3. 3. 7. 2017
Rozpočtová opatření č.4. 10. 9. 2017
Rozpočtová opatření č.5.  23.10.2017
Rozpočtová opatření č.6. 11.11. 2017
Rozpočtová opatření č.7 12. 12. 2017
Rozpočtová opatření č.8 22. 12. 2017

Přehled OZV obec Lubě

OZV č. 1 2013 místních poplatcích

OZV č. 3 2012 odpady Obec Lubě

 

Rozpočtové výhledy