ROK 2019
     Rozpočtová opatření 2019                        datum vyvěšení
   
  • Rozpočtové provizorium 2019

 

Zastupitelstvo obce Lubě schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019 do doby, než bude schválen Rozpočet pro rok 2019, a to tak, že běžné výdaje překročí jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok a budou hrazeny započaté investiční akce.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/0312/2018 bylo schváleno.                                                                                    datum vyvěšení: 6. 12. 2018

        

 
ROK 2018

  Rozpočtová opatření 2018                               datum vyvěšení

Rozpočtová opatření č.1 2018.

9. 4. 2018

Rozpočtová opatření č.2 2018

4. 7. 2018

Rozpočtová opatření č.3 2018.

5. 9. 2018

Rozpočtová opatření č.4 2018

9.10. 2018

Rozpočtová opatření č.5 2018.

10.12. 2018

Rozpočtová opatření č.6 2018.

11.12. 2018

Rozpočtová opatření č.7 2018.

7. 1. 2019

Usnesení č. 4/0412/2017

Zastupitelstvo obce Lubě schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2018 do doby, než bude schválen Rozpočet pro rok 2018, a to tak, že běžné výdaje nepřevýší příjmy v daném měsíci, budou hrazeny provozní výdaje obce a započaté investiční akce. Do listinné podoby lze nahlédnout na Obecním úřadě Lubě, Lubě 15, 679 21 v době úředních hodin.                                                     Datum vyvěšení:  12.12.2017

 

 

ROK 2017

  datum vyvěšení

Rozpočtové opatření č.1

8. 3. 2017

Rozpočtové opatření č.2

5. 5. 2017

Rozpočtová opatření č.3. 3. 7. 2017
Rozpočtová opatření č.4. 10. 9. 2017
Rozpočtová opatření č.5.  23.10.2017
Rozpočtová opatření č.6. 11.11. 2017
Rozpočtová opatření č.7 12. 12. 2017
Rozpočtová opatření č.8 22. 12. 2017

Přehled OZV obec Lubě

OZV č. 1 2013 místních poplatcích

OZV č. 3 2012 odpady Obec Lubě