Programová dotace

 
Obec Lubě na svém Zasedánání zastupitelstva dne 4. 2. 2019 vyhlásila a schválila usnesením č. 7/0402/2019 pravidla pro přidělení programové dotace, dle  zákona 250/2000 Sb., včetně aplikace novely zákona č. 24/2015 Sb.
 
Zveřejnění 10. 2. 2019, o dotaci lze žádat od 25. 3. 2019 do 20.12. 2019.
 

Zdůvodnění:

Příspěvek na vývoz jímky nebo ČOV – vzhledem ke kvalitě vody v potoce a absenci splaškové kanalizace v obci, bylo navrženo pro motivaci obyvatel k pravidelné údržbě septiků a ČOV, poskytovat občanům programovou dotaci na vyvezení jímky nebo ČOV, certifikovanou společností oprávněnou nakládat se splaškovými vodami. Dotace bude poskytnuta po předložení daňového dokladu za tuto službu. 

 

 

Pravidla o přidělení programové dotace na vývoz jímky nebo ČOV  u rodinných a rekreačních domů v katastru obce Lubě:

Poskytnutá programová dotace se stanoví maximálně na výši 500,-Kč jedenkrát ročně na rodinný nebo rekreační dům. Příjemce předloží originál dokladu o odvozu splaškové vody včetně stočného v roce 2019. Kopie originálu bude přiložena jako příloha č. 1 ke smlouvě. Pokud částka na dokladu nedosáhne hodnoty 500,-Kč, bude dotace snížena na částku uvedenou na dokladu. Příjemce musí být vlastník, alespoň části rodinného nebo rekreačního domu v obci Lubě. Peněžní prostředky budou proplaceny hotově na pokladně obce Lubě po předložení podepsané Smlouvy o poskytnutí programové dotace na vývozu jímky  v katastru obce Lubě.

Programová dotace 2019

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - Smlouva o poskytnutí dotace jímka a ČOV 2019

Žádost o dotaci - Žádost o programovou dotaci - vývoz jímky nebo ČOV 2019

 

Programová dotace 2018

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - Smlouva o poskytnutí dotace jímka a ČOV 2018

Žádost o dotaci - Žádost o programovou dotaci - vývoz jímky nebo ČOV 2018

 

Programová dotace 2017

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - Smlouva o poskytnutí dotace jímka a ČOV 2017

Žádost o dotaci - Žádost o programovou dotaci - vývoz jímky nebo ČOV 2017

 

 

 

Programová dotace 2016

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - Smlouva o poskytnutí dotace jímka nebo ČOV

Žádost o dotaci: - Žádost o programovou dotaci - vývoz jímky nebo ČOV