Obecně závazné vyhlášky

  • OZV č. 1 2020 - změňovací vyhláška k vyhlášce č. 2/2019
  • OZV 1 2019. - o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lubě                                    

vyvěšeno           4. 11. 2019

  • OZV 2 2019. - místní poplatek za provoz a shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,třídění odpadů,                                                                                                                                 

vyvěšeno         22. 11. 2019

  • OZV 3 2019.- o místním poplatku ze psů                                                         

vyvěšeno         22. 11. 2019

  • OZV 4 2019.- o místním poplastku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst obce Lubě    

vyvěšeno         22. 11. 2019

  • OZV 5 2019.- o místním poplatku za užívání veřejného prostranství             

 vyvěšeno         22. 11. 2019